Moderní diagnostické soupravy MLPA

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)

BIOGEN PRAHA s.r.o. nabízí na tomto e-shopu produkty holandské společnosti MRC-Holland, která vyrábí moderní in vitro IVD a pro výzkum RUO soupravy založené na metodě MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). 

Naleznete zde nejrůznější laboratorní a chemické pomůcky určené pro tuto metodu. MLPA je rychlejší, levnější a efektivnější, než cytogenetická metoda FISH.


Princip metody MLPA

Základem metody MLPA je navázání oligonukleotidových sond na cílovou sekvenci DNA na základě jejich komplementarity. Každá sonda je složena ze dvou oligonukleotidů, které jsou po hybridizaci na cílové místo spojeny ligací. Po denaturaci jsou pouze spojené sondy amplifikovány PCR reakcí s pomocí použití jednotného páru primerů. Namnožené sondy jsou rozděleny kapilární elektroforézou na základě jejich různé délky. Tato metoda umožňuje nakonec jejich analýzu pomocí specializovaného počítačového programu.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail