Úvod Magazín Chcete zdarma nové kity? Stačí poslat vzorky DNA

Chcete zdarma nové kity? Stačí poslat vzorky DNA

MRC-Holland

Společnost MRC-Holland validuje nové produkty a potřebuje vhodné vzorky DNA. Máte takové? Pošlete je a MRC-Holland vás za to odmění novými kity. Zašlete nám seznam svých dostupných vzorků a my je předáme.

Potřebujeme vzorky DNA (1-5 pg) s aberacemi:

 • CYP21A2 / CAH: známé bodové mutace
 • HBB: změny v počtu kopií nebo běžné bodové mutace
 • ATP7B, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19: změny v počtu kopií nebo běžné bodové mutace
 • CFTR, PKD1, LDLR, MEN1, STK11, FBN1, NSD1, MYBPC3, TSC1, TSC2, SDHA, SDHB, SDHD a mnoho dalších genů: změny v počtu kopií 
 • F8: inverze (mužské a ženské)
 • Subtelomerické regiony: změny v počtu kopií 
 • Mikrodeleční syndromy (ne PWS/AS, Williams)
 • Vzorky s uniparentální disomií (ne PWS/AS)
 • Fetální vzorky DNA (normální nebo trisomie)

Věděli jste?

RNA přítomná ve vzorcích DNA může vážně ovlivnit výsledky MLPA u některých kitů P102, P140, P125. Pokud je RNA přítomna ve velkém množství, mohou se RNA molekuly vázat na MLPA sondy nebo na cílovou DNA, čímž se snižuje účinnost vazby sond.

Některé automatické metody izolace DNA nezahrnují ošetření RNázou, a proto je nutné provést tento krok extra, pokud jsou použity výše uvedené kity. Čtěte pečlivě popisy produktů a doporučení pro ošetření vzorků RNázou.

Kity P102 HBB a P140 HBA detekují cílové geny, které jsou silně exprimované v červených krvinkách. mRNA molekuly proto interferují s vazbou MLPA sond ve vzorcích DNA odvozených z krve. Podobně je silně exprimována mitochondriální rRNA v každé tkáni, a proto sondy z kitu P125 Mitochondria také musí soutěžit o vazbu na templátovou mtDNA, když je přítomna RNA.


Amplifikace genů (s potenciálem pro cílenou terapii) u karcinomu žaludku detekovaná pomocí MLPA s vysokou citlivostí a specifitou 

Karcinom žaludku (GC) je jedním z nejčastějších druhů rakoviny a třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu po celém světě. To je důvod, proč jsou naléhavě zapotřebí nové genetické markery a účinné léčebné možnosti pro nemocné s pokročilým karcinomem žaludku.

Dvě nedávno publikované práce (Silva A. et al., Ooi A. et al.) studovaly možnost využití technologie MLPA pro detekci změn v počtu kopií (CNAs) u GC a pro identifikaci pacientů vhodných pro cílenou léčbu. Pomocí MLPA testu P458 Gastric Cancer obě studie prokázaly, že souběžné posouzení CNAs v několika genech v DNA odvozené z FFPE tkáňových vzorků je nejen proveditelné, časově a finančně efektivní, ale také poskytuje vysokou citlivost, specifitu a vynikající reprodukovatelnost. Vědci došli k závěru, že amplifikované geny CCNE1, CCND1 a CDK6 u pokročilého karcinomu žaludku by mohly být užitečné jako přímé cíle pro molekulární terapii, nebo pro kombinovanou terapii s inhibitory ERBB2 nebo EGFR.


Máme pro vás nejefektivnější metodu pro izolaci DNA z FFPE tkání pro MLPA analýzu

Získání DNA z FFPE tkání může být náročné. Vědci proto zkoumali, které způsoby přípravy FFPE tkání a způsoby extrakce dávají nejlepší výsledky v MLPA experimentech. Při testování metod pro přípravu tkání bylo zjištěno, že běžně používaná 12-24h fixace v neutrálním pufrovaném formalínu při pokojové teplotě je nejlepší metoda pro MLPA.

Pro extrakci DNA z FFPE tkání má jedno-zkumavková extrakce FFPE stejnou účinnost nebo dokonce lepší než jiné metody z hlediska vhodnosti pro MLPA, času a efektivnosti nákladů a snadného provedení. Tato studie dále zdůrazňuje, že pro spolehlivé, vysoce kvalitní výsledky MLPA, je nezbytné použít referenční vzorky DNA, které jsou izolovány z tkáně stejného typu a mají stejné fixační a izolační podmínky jako klinické vzorky.


Nové a zlepšení kity

Přidejte si zajímavé produkty do svého MyMLPA účtu. Budete dostávat automatická oznámení o vylepšování produktů a nových souvisejících produktech! 

Nové kity:

 • P469 F5 (Factor V deficiency)
 • P473 CTNS (Nephropathic Cystinosis)

Zlepšené kity:

 • P332 COL5A1 mix-2 (Ehlers-Danlos syndrome)
 • P348 ATP1A2-CACNA1A (Migraine)
 • ME028 Prader-Willi/Angelman (Prader-Willi syndrome and Angelman syndrome)
 • P104 Menkes ATP7A (Menkes disease)
 • P122 NF1-area (Neurofibromatosis)
 • P336 UBE3A (Angelman syndrome)

Nejbližšé konference a semináře

3.-5. dubna, AMP, Berlín, Německo, stánek #39 

MRC-Holland prezentuje poster na AMP v úterý 4. dubna (nr. TT15). Přijďte se podívat, pokud se chcete dozvědět více o použití surových lyzátů z FFPE tkání pro analýzu změn v počtu kopií pomocí nové metody digitální MLPA.

 • Londýn, Velká Británie: 23. 2. 2017, omezený počet míst
 • Berlín, Německo: 6. 4. 2017 (kolem AMP Global Congress), otevřeno pro registraci 
 • Kodaň, Dánsko: 26. 5. 2017 (před ESHG), otevřeno pro registraci 

Chcete poskytnout MRC-Holland vzorky DNA? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.