Úvod Magazín Novinka: SALSA® MLPA® probemix P159-A5 GLA

Novinka: SALSA® MLPA® probemix P159-A5 GLA

MLPAJedná se o verzi A5. Ve srovnání s verzí A4 byl 118nt Y-kontrolní fragment prodloužen na 121nt.

SALSA® MLPA® probemix P159-A5 GLA je určen pro použití v kombinaci s reagenčním SALSA® MLPA® kitem, dostupným pro různý počet reakcí. MLPA reagenční kity jsou k dispozici s FAM nebo Cy5.0 značenými primery, vhodnými pro kapilární sekvenátory Applied Biosystems a Beckman.

Katalogová čísla:

  • P159-025R: SALSA® MLPA® probemix P159 GLA, 25 reakcí.
  • P159-050R: SALSA® MLPA® probemix P159 GLA, 50 reakcí.
  • P159-100R: SALSA® MLPA® probemix P159 GLA, 100 reakcí.

MRC-Holland MLPACertifikát analýzy: Informace o podmínkách skladování, testech kvality a vzoru elektroforeogramu z aktuální šarže jsou k dispozici na této adrese.

Bezpečnostní opatření a varování: Pouze pro profesionální použití. Vždy si před použitím pročtěte nejnovější popis produktu a MLPA obecný protokol: ww.mlpa.com. Je odpovědností uživatele, aby se seznámil s nejnovějšími vědeckými poznatky, než bude vyvozovat závěry z výsledků získaných s tímto produktem.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.