Úvod Magazín Novinky ze světa molekulární biologie a genetiky

Novinky ze světa molekulární biologie a genetiky

Máme pro vás volně přístupný e-učební modul o MLPA fragmentech pro kontrolu kvality. Každý MLPA kit obsahuje fragmenty pro kontrolu kvality, které jsou zásadním nástrojem při hodnocení MLPA experimentů a jejich možných problémů.

E-učební modul vás naučí vše o fragmentech pro kontrolu kvality: jak fungují, jak je interpretovat a jak zajistit, aby vaše MLPA splňovala požadavky na kvalitu. Modul popisuje, jak interpretovat fragmenty kvality a to jak v profilu MLPA píků, tak za použití Coffalyser.Net.

Pomůžete nám se vzorky s MECP2 aberacemi?

MRC-Holland v současné době hledá vzorky s odchylkou v genu MECP2. Konkrétně nád zajímají:

 • ženské vzorky s heterozygotní delecí MECP2
 • mužské vzorky s duplikací MECP2

Pokud jste schopni nám tyto vzorky poskytnout, výměnou vám poskytneme slevu na kity (bez činidel). Potřebujeme pouze omezený počet vzorků. Neváhejte nás kontaktovat a my zajistíme předání vzorků MRC-Holland.

Kity P033 CMT1, P405 CMT1 a P140 HBA mají označení CE

Kity P033 a P405 pro Charcot-Marie-Tooth chorobu a P140 pro alfa thalasémii (zahrnující vzorek DNA SD031) nesou nyní označení CE pro použití v in vitro diagnostice (IVD) v Evropě - u (kandidátských) členů EU a země ESVO. Ve všech ostatních zemích jsou tyto produkty prodávány pouze pro výzkumné účely (RUO).


Věděli jste, že…

 • MLPA nelze použít u vzorků z celogenomové amplifikace (WGA), protože WGA neamplifikuje každou genomovou sekvenci se stejnou účinností? WGA způsobuje kolísání relativní přítomnosti oblastí genomu, což se projeví ve změněných poměrech ve výsledcích MLPA.
 • DNA jedné diploidní lidské buňky má váhu 6 pg (1 pikogram = 10-12 g)? Pro MLPA budete potřebovat 50-100 nanogramů DNA, což je přibližně DNA obsah z 10 000 diploidních buněk.
 • Z tohoto důvodu MLPA nelze použít na jednotlivé buňky, a proto není vhodná pro preimplantační diagnostiku.

Zisk 1q jako prognostický biomarker u Wilmsova nádorů léčených předoperační chemoterapií

V důsledku účinné kombinace chirurgie, chemoterapie a ve vybraných případech i radioterapie, je celková míra přežití pacientů s Wilmsovým nádorem (WT), což je nejčastější pediatrický nádor ledvin, vyšší než 90 %. Nicméně, jen polovina dětí trpící nádorovým relapsem přežije. A právě proto jsou potřeba specifické biomarkery pro výběr léčby

Nedávná studie SIOP použila kit P380 pro skríning téměř 600 vzorků od WT pacientů, aby posoudila status počtu kopií 1q. Studie zjistila, že 1q zisk byl významně spojen s nepříznivým „event-free“ a celkovým přežitím u WT. MLPA se ukázala být účinná a rychlá metoda pro stanovení statusu počtu kopií asociovaných s horším přežitím bez klinické příhody. Zisk MYCN, ztráta TP53 a FBXW7, vše detekované pomocí MLPA, jsou také slibné nepříznivé prognostické ukazatele pro WT. Optimalizace léčby s menšími vedlejšími účinky pomocí molekulárních markerů pomůže, aby ještě více dětí přežilo WT a žilo zdravější život.

MLPA s čárovými kódy použitá s tištěnými obvody pro elektrochemickou detekci nádorových biomarkerů

MRC-Holland ve spolupráci s několika evropskými laboratořemi použil MLPA sondy pro detekci sedmi mRNA markerů spojených s rakovinou prsu. Místo separace fragmentů na kapilární elektroforéze byly produkty MLPA detekovány elektrochemicky. MLPA sondy byly navrženy tak, aby obsahovaly sekvenci s jedinečným čárovým kódem. Zachycené sondy komplementární ke každé sekvenci s čárovým kódem byly imobilizovány na každou elektrodu v levném mikročipu s elektrodami, který je vyráběný jako standardní substrát s tištěnými spoji (PCB).

Elektrody byly inkubovány s jednovláknovými produkty MLPA, po hybridizaci byla přidána křenová peroxidáza konjugovaná se sekundární sondou komplementární k amplifikovanému vláknu a vytvořil se genokomplex, který byl elektrochemicky detekován, a to přidáním substrátu pro peroxidázu.

Mikročipy vykazovaly vynikající elektrochemický výkon, který odpovídá planárním fotolitografickým zlatým elektrodám, ale umožňují obrovské snížení nákladů (>50× nižší na array). Bylo prokázáno, že optimalizovaný systém je vysoce specifický se zanedbatelnou křížovou reaktivitou, což umožňuje současnou detekci sedmi mRNA markerů s detekčním limitem až 25pM. Tento přístup poskytuje novou strategii pro genetické profilování nádorových buněk pomocí integrované „amplifikace-detekce“.

MRC-Holland zatím nenabízí žádný produkt založený na této nové technologii. Náš výzkum se zaměřuje na další vývoj technologie digital MLPA, ve které je MLPA kombinována s Illumina sekvenačními přístroji (viz květnové číslo MLPA zpravodaje).

Nové kity

 • P461-DIS, Hluchota-Neplodnost syndrom (DIS); nesyndromatická ztráta sluchu
 • P338-GBA, Gaucherova choroba
 • P298-BRAF-HRAS-KRAS-NRAS, Různé typy nádorů
 • P463-MRKH, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrom
 • P454-CGD, Chronická granulomatózní choroba

Zlepšené kity

 • P160-STS, Gen pro steroidní sulfatázu - STS
 • P297-Mikrodelece-2, Mikrodeleční syndromy
 • P243-SERPING1 - F12, Dědičný angioedém -HAE
 • P017-muži1, Mnohočetná endokrinní neoplazie
 • P414-MDS, Myelodysplastický syndrom
 • P311-CHD, Vrozená choroba srdeční -ICHS
 • P214-COL2A1, Kosterní poruchy, achondrogeneze, chondrodysplázie, raný nástup familiární osteoartrózy, SED vrozené, Langer-Saldino Achondrogeneze, Kniest dysplazie, Stickler syndrom, Spondyloepimetaphyseal
 • P090-BRCA2, Rakovina prsu, dědičná
 • P045-BRCA2/CHEK2, Rakovina prsu, dědičná
 • P418 MYH7, Hypertrofní kardiomyopatie

Zveme vás na konference

 • 18.-22. říjen, Vancouver, Kanada, ASHG (ASHG), stánek  #412
 • 8.-12. listopad, Charlotte, NC, USA, AMP (AMP), stánek #412
 • 3.-6. prosinec, San Diego, CA, USA, ASH (ASH)*

*MRC-Holland nemá stánek na ASH; můžete nám poslat e-mail a sjednat si s námi schůzku

Semináře

Berlín, Germany
Duben 2017, okolo AMP Global Kongresu
Otevřen pro registraci

Kodaň, Dánsko
Květen 2017, před ESHG
Otevřen pro registraci

Máte pro nás vzorky nebo máte zájem o nové a vylepšené kity? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.