Úvod Magazín MLPA kity: novinky na trhu SALSA MLPA kity: Pohled do budoucna na kity ve vývoji

SALSA MLPA kity: Pohled do budoucna na kity ve vývoji

Seznamte se s novými kity, na kterých se aktuálně pracuje, a jejichž testovací šarže budou k dispozici během několika měsíců. V případě, že máte zájem o testování těchto nových kitů, kontaktujte nás prosím na emailu info@mlpa.com.

ME012 MGMT-IDH1-IDH2

Nový kit pro detekci metylace MGMT. Tento kit je založen na MGMT sondách z kitu ME011 MMR, ale bude zahrnovat nové MGMT sondy pro: 

  1. Pokrytí oblasti Cg1234587 popsané v článcích Bady P et al. 2012 (Acta Neuropathol . 124:547-60) a Van den Bent MJ et al. 2013 (Clin Can Res. 19:5513-22).
  2. Pokrytí hotspot oblasti – 249nt až 103nt genu MGMT popsané Qian XC et al. 1997 (Cancer Res. 57:3672-7).

Navíc budou do tohoto kitu zahrnuty sondy pro IDH bodové mutace - IDH1 R132H, IDH1 R132C, IDH2 R172K, IDH2 R172M. Zahrnutí těchto sond je založeno na poznatku, že kombinace IDH1 mutací a MGMT metylačního statusu může lépe předpovědět přežití u glioblastomu, než při hodnocení samotných mutací či metylace.

 Vezměte prosím na vědomí, že kit ME011 Mismatch Repair Genes, který obsahuje sondy pro MGMT, zůstane nezměněn.

P072 MSH6

Nová verze kitu P072 MSH6. Na základě nedávné publikace bylo navrženo zahrnutí do P072 kitu sondy pro každý exon genu EpCAM (Spaepen M et al. 2013. Genes Chromosomes and Cancer. 52:845-54). Ve srovnání s aktuální verzí tohoto kitu (C1), jedna sonda před MSH2 je nahrazena a bylo přidáno 9 nových sond pro EPCAM. Několik referenčních sond bylo nahrazeno nebo byly přidány do nové P072 testovací verze.

Testovací šarže této nové verze je nyní k dispozici. Na základě obdržené zpětné vazby budeme později rozhodovat, zda tato nová testovací verze nahradí aktuální verzi P072. V případě, že máte zájem o testování této šarže, nebo byste se chtěli vyjádřit k navrhovaným změnám, kontaktujte info@mlpa.com.

P420 a P520 MPN mix 1 - 2

Oba kity P420 - X2 MPN mix 2 a P520 - X1 MPN mix 2 budou obsahovat následující specifické sondy pro mutace

  • 1 sonda pro JAK2 V617F (v exonu 14), 2 sondy pro JAK2 v exonu 12 (N542 - E543del a E543 - D544del);
  • 2 sondy pro MPL (W515K a W515L), které jsou diagnosticky relevantní u PV, ET a PMF podle klasifikace WHO;
  • specifická sonda pro mutace v KIT (D816V) bude přidána;
  • 2 sondy pro CALR mutace v exonu 9 (52 bp delece  - L367fs * 46) (5bp inserce - K385fs * 47) budou zahrnuty do tohoto kitu.

Kit P420 - X2 MPN mix 1 umožňuje detekci výše uvedených bodových mutací v případě, že mutační zátěž ve vzorku pacienta je > 10 až 20 %.

Kit P520 - X1 MPN mix 2 je upravená verze P420 kitu umožňující vyšší citlivost detekce bodových mutací. Pouze > 1 % mutační zátěž je potřeba pro spolehlivou detekci výše uvedených bodových mutací s P520 - X1 kitem.

Testovací šarže těchto dvou nových kitů jsou nyní k dispozici. V případě, že máte zájem o jejich testování, kontaktujte info@mlpa.com.


Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.