SALSA MLPA P109 ABCB4 probemix - 50 reactions

SALSA MLPA P109 ABCB4 probemix - 50 reactions

application: Drug-transport pump
region: ABCB4 7q21,1 Detailní informace

Cena s DPH € 588.06
Cena bez DPH € 486.00
 50 react
Dostupnost Skladem
Kód produktu P109-050R

Nejnovější informace o produktu naleznete exklusivně na stránkách výrobce MRC-Holland www.mlpa.com (nové okno)

Detailní popis SALSA MLPA P109 ABCB4 probemix - 50 reactions

P109-050R SALSA MLPA P109 ABCB4 probemix – 50 rxn

Gen ABCB4 (MDR3) kóduje velký transmembránový protein, který je nedílnou součástí hematoencefalické bariéry a funguje jako transportní pumpa pro řadu léků z mozku zpět do krve. Vývoj rezistence vůči více strukturně nepříbuzným látkám je hlavní překážkou pro chemoterapii rakoviny. Zvýšená exprese a amplifikace ABCB4 sekvence byly také nalezeny v multirezistentních subliniích lidské leukémie a karcinomu vaječníků.

Kromě toho, nový syndrom označovaný jako Low Phospholipid Associated Cholelithiasis (LPAC) byl nedávno popsán (Rosmorduc et al Gastroenterology 2001; 120:. 1459-1467 a Gastroenterology 2003; 125: 452-459) a je charakterizován symptomatickou cholesterol cholelitiázou u mladých lidí. Přibližně polovina z těchto pacientů měla bodové mutace v genu ABCB4. Kromě toho, v podskupině pacientů s LPAC a bez bodových mutací, naše nedávné údaje naznačují přítomnost velkých přestaveb v některých kódovacích oblastech tohoto genu a možná i v oblasti promotoru.

Tento P109 ABCB4 kit obsahuje sondy pro 25 z 33 ABCB4 exonů. Kromě toho obsahuje 3 sondy pro ABCB1 gen nacházející se v blízkosti ABCB4.

Tento kit SALSA® MLPA® je určen pro detekci delece / duplikace jedné nebo více sekvencí ve výše uvedených genech ve vzorku DNA. Heterozygotní delece rozpoznávací sekvence sondy by měla vést k 35-50% snížení relativní plochy píku amplifikačního produktu této sondy. Všimněte si, že mutace nebo polymorfismus v sekvenci, která je detekována sondou, může také vést ke snížení relativní plochy píku, a to i když není umístěn přesně na místě ligace! Z tohoto důvodu, delece a duplikace detekované MLPA by měly být vždy potvrzeny jinými metodami. A konečně, berte na vědomí, že malé (bodové) mutace nebudou detekovány tímto SALSA® MLPA® testem.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.